Mózg kontra umysł

Mózg kontra umysł

Mózg
Definicja mózgu według PWN 1975 Mózg – największe skupienie tkanki nerwowej u kręgowców, znajdujące się w jamie czaszkowej. Zespół najwyższych ośrodków nerwowych.
Współczesnie PWN pod hasłem mózg podaje ;
1. «narząd znajdujący się wewnątrz czaszki, najważniejsza część układu nerwowego»
2. «o człowieku ze względu na jego możliwości umysłowe, wiedzę i inteligencję»
3. «osoba lub grupa osób kierująca jakąś instytucją lub przedsięwzięciem»
4. «siedlisko myśli i rozumu, zdolność do myślenia, pojmowania, rozumowania»
Umysł – definicja współczesna według PWN
1. «zdolność myślenia, rozumowania»
2. «człowiek ze względu na swoją zdolność myślenia»
Po ogłoszeniu przez prezydenta Obamę projektu Brain Initiative, neuronauka budzi coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród naukowców.
Zrozumienie budowy i pracy mózgu jest oczywiście konieczne dla opracowania leczenia dla takich strasznych chorób jak depresja, schizofrenia i Parkinson, Altzheimer. Znajomość mózgu jest nieoceniona przy opracowywaniu testów diagnostycznych i nowych leków. Dzięki rozwojowi neurologii można mózgi skanować i oceniać . Jest też gałąź psychoterapii, która leczy ludzi w oparciu o skany mózgu. Psychoterapeuta Daniel G. Amen w swoich książkach opisuje przypadki zupełnie odmiennego obrazu mózgu w przeciągu krótkiego czasu. Podaje np. przypadek młodego sportowca. Jego mózg odwodniony przed zawodami wygląda zupełnie inaczej niż dzień później, po nawodnieniu. Podobnie mózg kobiety podczas cyklu miesiączkowego ulega znacznym zmianom, co oczywiście przekłada się na różne zachowanie. Coraz częstsze staja się linie obrony przestępców oparte na występowaniu ich mózgach obszarów niedotlenienia, czy zaburzeniach . Czy taka diagnoza oparta tylko i wyłącznie o strukturę mózgu ma usprawiedliwienie. Czy człowiek, który ma niedotleniona przed czołowa część mózgu może bezkarnie czynić zło? I czy rzeczywiście nie ma kontroli nad nad swoim postępowaniem? Czy złe geny, źli rodzice, trudne dzieciństwo mogą usprawiedliwiać złe zachowanie ? Wiadomo, że mózgi osób uzależnionych od narkotyków czy alkoholu ulegają zmianom na poziomie neuronalnym widocznym na skanach mózgu. Ale taka osoba jest niezdolna do samokontroli? I czy może zostać wytłumaczone poprzez patrzenie wyłącznie na mózg.
Neurochirurg, James Doty w swojej świetnej książce pt „ Mózg i serce. Magiczny duet” pisze, że zoperował wiele mózgów, ale nie ma pojęcia gdzie mieści się umysł. A jednak neurochirurg posługujący się skalpelem, by ratować ludzkie życie dzieli się swoją inspirującą opowieścią o podróży mającej na celu poznanie tajemnic ludzkiego mózgu. Opowiada o odkrywaniu tajemnicy kształtowania umysłu, na które w równym stopniu wpływ mają serce i mózg.
Człowiek czuje się władcą tego Świata , ze względu na swoją rozwiniętą korę mózgową . Czy to dzięki mocnemu pofałdowaniu tych paru milimetrów przed czołowej części kory mózgowej jesteśmy najlepsi ? czy to właśnie umysł czyni nas człowiekiem. Umysł, którego neurochirurg nie zdołał zobaczyć, ale nad którego rozwojem całe swoje życie pracował. Czy gdy staramy się poprawić funkcjonowanie mózgu, myślimy abstrakcyjnie, gdy pracujemy nad naszym rozwojem , mamy poczucie własnej tożsamości, mamy ambicje i wspomnienia. Czy wtedy mamy do czynienia z umysłem?