cd Badanie kalprotektyny

cd Badanie kalprotektyny

U młodych chorych z bólami brzucha czy zaburzeniami rytmu wypróżnień przydatność oznaczania kalprotektyny nie budzi wątpliwości. W wielu pracach wykazano, że pomiar stężenia kalprotektyny w stolcu może służyć do różnicowania między czynnościowymi ,a organicznymi zaburzeniami przewodu pokarmowego[.
Wdrożenie powszechniejszego, niż do tej pory, zastosowania badania kalprotektyny w stolcu pozwoli wyodrębnić chorych, u których wykonanie kolonoskopii jest bezwzględy.