Badanie poziomu kalprotektyny umożliwia diagnostykę nieswoistych chorób zapalnych jelit

Badanie poziomu kalprotektyny umożliwia diagnostykę nieswoistych chorób zapalnych jelit

Kalprotektyna to białko uwalniane do kału przez krwinki białe w momencie wystąpienia stanu zapalnego w jelicie.
Badanie poziomu kalprotektyny w kale znajduje zastosowanie w przypadku diagnostyki różnicowej nieswoistych chorób zapalnych jelit i zespołu jelita drażliwego. Pacjenci z IBS i IBD często mają podobne objawy, takie jak bóle brzucha, wzdęcia czy biegunki. Rozpoznanie choroby zapalnej jelit opiera się przede wszystkim na badaniu endoskopowym wraz z oceną histologiczną tkanki zmienionej chorobowo. Niemniej jednak wykonanie badania endoskopowego jest nieprzyjemne i krępujące dla pacjenta, wymaga dokładnego przygotowania i oczyszczenia jelit oraz może prowadzić do wystąpienia komplikacji, np. perforacji jelita, jeśli jest ono objęte zaawansowanym procesem zapalnym.

Górna granica normy stężenia kalprotektyny w kale u dorosłych została przyjęta jako 50 µg/g i jest sugerowana przez większość producentów testów diagnostycznych. Stowarzyszenie American Society of Clinical Pathology w 2012 r. opublikowało zakresy stężeń kalprotektyny, pozwalające na ustalenie dalszej ścieżki diagnostycznej. Jeżeli poziom kalprotektyny jest poniżej 50ug/g prawdopodobny jest zespół jelita drażliwego( IBS), powyżej 150 – inne choroby zapalne jelit z rakiem jelit włącznie. Gdy kalprotektyna jest w normie 50- 150 ug/g prawdopodobny jest zespól jelita drażliwego.