Kalprotektyna

Kalprotektyna to substancja, której zawartość w kale może być informacją o stanie zapalnym układu pokarmowego. To swego rodzaju marker, czyli wykrywacz stanu zapalnego w organizmie. Badania poziomu kalprotektyny pozwalają określić rodzaj zapalenia i za pomocą wymiernych wyników badań odróżnić rodzaj choroby. W przypadku podwyższonego stężenia kalprotektyny takie badanie może być jednak koniecznie w celu dokładniejszej diagnostyki ewentualnych nieswoistych zapaleń jelita grubego.

Układ pokarmowy – najważniejsze informacje